Per har holdt foredrag på FutureBuilt sitt arrangement «Sirkulære Fornebu». Her snakket han om FutureBuilt sitt nye kriteriesett for sirkulære nabolag, som Vill Energi har utviklet sammen med Context AS. Han koblet også kriteriesettet opp mot arbeidet vi utfører for Bærum kommune i planfasen for Flytårnet Fornebu. 

Alle foredragene fra dagen finnes her: https://www.futurebuilt.no/Arrangementer#!/Arrangementer/Sirkulaere-Fornebu

 

Bildet er hentet fra Wikepedia.

 

Pin It on Pinterest