Jobbe i Vill Energi – vi søker senior miljørådgiver(e)

av | feb 17, 2022 | Nyheter

Senior miljørådgiver(e) – bærekraft, sirkulærøkonomi, fornybar energi 

Vill Energi er i sterk fremgang. Prosjektene strømmer på! Vi trenger flere kollegaer! Vill Energi er et lite rådgiverselskap som jobber med de store utfordringene. Vi skal være med på å utvikle «nullutslipps»områder, utvikle metoder for klimagassberegninger og tidligfaseverktøy for bærekraft i planfase. Vi skal etablere den helsirkulære verdikjeden for tre, jobbe med sirkulær avfallsindustri, byutvikling, oppgradere vannkraftanlegg og utvikle energistrategier. Vi bistår flere utviklere med prosjektledelse av store, grensesprengende prosjekter og mye, mye annet. Vårt ståsted er primært i byggenæringen, men vi er åpne for kandidater som kan ta oss inn i nye markeder der vår kunnskap og erfaring kan komme til nytte. 

Dette er en spennende mulighet for den/de som leter etter nye utfordringer, og er motivert for å bidra i oppbyggingen av et rådgivermiljø i utvikling. Du må være samfunnsengasjert og tør å finne løsninger som er innovative og fremtidsrettede.   

Vi søker en senior rådgiver med solid og bred miljøfaglig erfaring, men vil også være åpne for å vurdere en kandidat med noen få års erfaring. 

Som senior har du minst fem års erfaring med et ønske om og en vilje til å jobbe bredere enn du gjør i dag. Du har kompetanse innenfor: klimagassberegninger/LCA, materialstrømsanalyser og sirkulære prosesser i by, bygg og industri. Kompetanse innen energibehovsanalyser, energiteknologi/-systemer, BREEAM, materialer, lokalklima-analyser, grønn mobilitet, osv. er selvsagt positivt. Du er teknolog eller arkitekt med erfaring fra miljørådgivning.  

Du er engasjert, tar ansvar og viser gode evner i faget ditt. Du har gjerne egen kundekrets og ønsker å bidra til å videreutvikle Vill Energi. Du vil jobbe strategisk og overordnet innenfor miljøfagene i bygg, byutvikling og industri – også med nye forretningskonsepter. Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig på norsk, er en lagspiller og har et positivt syn på livet!  

Typiske arbeidsoppgaver vil være 

  • Å fungere som miljørådgiver i våre prosjekter 
  • Koordinere arbeid med fagrapporter, f.eks. konsekvensutredninger, Enova-rapporter, osv. 
  • Bistå med beregninger og analyser, bl.a. klimagassberegninger/LCA, klimaeffekt av ulike tiltak, alternativsvurderinger 
  • Bistå med faglig veiledning om energi, miljø og bærekraft f.eks. utarbeide miljøprogram, miljøstrategi, miljøoppfølgingsplaner (MOP-planer) 
  • Tilbud- og akkvisisjonsarbeid  

Bli med på laget! Hos oss får du frihet til å forme din egen arbeidshverdag. Vi har selvfølgelig konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid. Arbeidssted: Oslo sentrum  

Link til stillingsannonse på Finn: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=248608869 

Send oss en søknad på norsk hvor du forteller om deg selv, hva du kan bidra med og din motivasjon for å være med i Vill Energi. Legg ved norsk CV.  Ved spørsmål, ta kontakt med Per F Jørgensen, daglig leder Vill Energi AS, epost: perf@villenergi.no tel: 40407851.

Søknadsfrist: snarest  

 

Om Vill Energi

Vill Energi er et lite og profilert rådgiverselskap innen bærekraft for bygg, by og industri. De oppdrag vi påtar oss, speiler de utfordringer vi står overfor i dag: klimaendring, ressursmangel og tap av biologiske systemer. Der vi ikke har egen kompetanse, samarbeider vi med de beste.   

Vill Energi jobber med strategi og helhetstankegang for bærekraft i bygg, byutvikling og industri der vi dekker fagfeltene energi, tekniske installasjoner, sirkulære prosesser, materialbruk og klima. Det er i tidligfase de viktigste grepene gjøres – og det er der vi er, og skal være gode! Vi skal utfordre sedvane, tverrfaglighet og rådgiverrollen.  

Vill Energi har ledende utbyggere og arkitekter i hele landet og på Svalbard som våre samarbeidspartnere og kunder. Vill Energi har 4 ansatte med kontor sentralt i Oslo sentrum. 

Følg oss gjerne på Facebook eller LinkedIn

Se gjerne flere saker

Velkommen til Martin!

Vill Energi ønsker Martin velkommen! Vi har gleden av å presentere vår nye kollega: Martin Skjøstad Andersen (26 år). Med Martin på laget har vi mer...

Fagdager om bærekraft for Prosjektil

Vill Energi og Per har holdt to fagdager om bærekraft for Prosjektil. Det Stavangerbaserte Prosjektil er, som de selv sier, «over gjennomsnittet...

SirkTRE er i gang!

Vi gjør treindustrien sirkulær! Tirsdag 30. november var det avspark for Grønn Plattform prosjektet sirkTRE – etablering av den helsirkulære...

Velkommen til Jennu!

Vi har gleden av å presentere vår nye kollega: Jenusiyia Srisgantharajah (24 år). Med Jennu på laget har vi styrket vår kjernekompetanse innenfor...

105 millioner til sirkTRE gjennom Grønn Plattform

sirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og...

Vill Energi har besøkt Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten

Museum Nord og Skrei Eiendom AS planlegger et nasjonalt senter for å fortelle om Skreiens og Lofotfiskets betydning for Norge på stedet der...

Grønn Plattform-søknad sendt: Heia sirkTRE!

I løpet av våren har vi i Vill Energi vært med på å utarbeide en omfattende søknad til virkemiddel-apparatet gjennom ordningen Grønn Plattform....

Vill Energi er med på å utvikle sirkulære tredekker!

Sammen med NMBU, omTre, Ragn-Sells og Resirqel har Vill Energi fått støtte hos RFF Oslo og RFF Viken til forprosjekter for sirkulære tredekker. Her...

Per har holdt foredrag på Sirkulære Fornebu

Per har holdt foredrag på FutureBuilt sitt arrangement "Sirkulære Fornebu". Her snakket han om FutureBuilt sitt nye kriteriesett for sirkulære...

Sikret seier for sirkulær byggeindustri

Regjeringen lytter til opprop for økt ombruk av byggevarer«Opp ned» fra venstre: Nicolai Riise (Mad Arkitekter), Anne Sigrid Nordby (Asplan Viak),...

Pin It on Pinterest