I løpet av våren har vi i Vill Energi vært med på å utarbeide en omfattende søknad til virkemiddel-apparatet gjennom ordningen Grønn Plattform. Målet med søknaden er å finansiere etablering av den helsirkulære verdikjeden for tre – sirkTRE.

I dag er verdikjeden for skog og tre i stor grad lineær. I Norge er mengden avfallstre, kalt returtre, omtrent like stor som mengden som bygges i tre. I dag flises det meste av returtre til energigjenvinning. I sirkTRE vil skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenør, returselskap, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk av returtre.

Søknaden ble utarbeidet av Omtre og Vill Energi i samarbeid. Vi krysser fingrene, og håper på gode nyheter for oppstart til høsten!

Om Grønn Plattform

Grønn Plattform er en samarbeidsutlysning mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Grønn Plattform planlegger å finansiere helhetlige prosjekter innen grønn omstilling med «Omstillingsmilliarden» bevilget av Stortinget i 2020. Ambisjonen er å bidra til vesentlige forbedringer i teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som gir positive effekter for klima og miljø. Søknadsinnstillingen kommer senest 6. september.

 

Pin It on Pinterest