Sammen med LPO Arkitekter, Rambøll, Grindaker, NIKU og Byantropologene skal Vill Energi være med på å utvikle et klimanøytralt prosjekt rundt Flytårnet på Fornebu. Bærum kommunes klimastrategi har mål om at Fornebu skal være etablert som nullutslippsområde innen 2027, og forskningssenteret ZEN – Zero Emission Neighbourhoods har definert Flytårnet som et pilotprosjekt.

Gårsdagen markerte starten på arbeidet med en befaring sammen med teamet i området. Dette blir et ambisiøst prosjekt, og vi gleder oss til å bidra!

 

Pin It on Pinterest