På fredag var vi så heldige at vi fikk besøke Vega scene sammen med Andreas i Landskap+, og se det fantastiske blågrønne taket! Her var det helt spesielle planter som egentlig tilhører Oslo-området, men ikke kan fås på lokale butikker. Frøene ble derfor samlet inn langs Oslofjorden og sendt til Ljono Stauder på Vestlandet for dyrking.

I tillegg fungerer taket som en løsning for overvannshåndtering. Vannet blir lagret, og slippes gradvis ut direkte i Akerselva etter filtrering gjennom planter og jord. På denne måten overbelaster man ikke det kommunale nettet. Taket brukes også som forskningsarena av NVE . Utbygger har vært Urbanium AS.

Vi håper å se flere slike prosjekter i Oslo i tiden fremover. Mange takk til Rune Skeie fra Asplan Viak for visningen.

Pin It on Pinterest