Kvalitetsprogram

Forbildeprosjekter må levere kvalitetsprogram ved ulike tidspunkter i livsløpet til prosjektet. Vi har erfaring med utforming av disse kvalitetsprogrammene og kan ta ansvar for utforming og innsendelse av dette.

FutureBuilt rådgivning

Vill Energi er godt kjent med kriteriesettene etter mange tidligere og eksisterende FutureBuilt forbildeprosjekter. Eksempelvis har vi vært med å utforme Sirkulære nabolag og leder et innovasjonsprosjekt tilknyttet Plastbruk.

Pin It on Pinterest