Vill Energi er i finalen i innovasjonskonkurranse for å utvikle Utsira til et nullutslippssamfunn. Teamet vi er en del av, består av INCUBE arkitekter, ECO STOR, ETSAB Barcelona og Sweco.

Utsira kommune vil utvikle et konsept for etablering av hele Utsira kommune (øy og havområder) som et levende testsenter («living lab»). Dette skal ta utgangspunkt i naturgitte fordeler basert på rike og ekstreme naturressurser, og bidra til at Utsira blir mer attraktiv overfor næringsliv, beboere og besøkende.  Det er 3 team som nå konkurrerer om å få hjelpe Utsira med å denne spennende oppgaven.

Det er DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge som står bak konkurransen.

Pin It on Pinterest