Vill Energi er med på ett av tre team, som gjennom et parallelloppdrag for Bergen kommune, skal utrede hvordan Dokken i Bergen skal se ut. Dette er det desidert største byutviklingsprosjektet i Bergen og ett av de største i landet.

Det er ÅF Advansia som leder vårt team med Vill (Vill Arkitektur og Vill Mer), Fragment, Demos Norge, Bouvet, NORCE, Willder og Vill Energi.

Bergen kommune sier: «250 dekar frigjøres til byutviklingsformål når godshavnen flyttes ut av byen. Forslag til en overordnet strategi som skal gi retning og nødvendige rammer for utviklingen av Dokken skal utarbeides. Målet med parallelloppdragene er å styrke visjonsbyggingen og få innspill til strategiske mål for utviklingen av Dokken.»

Les mer her

Flere av prosjektdeltakerne var med på arbeidet «Visjon Dokken» fra 2015.

 

Vi hadde oppstartsamling 20. mai i Bergen. Arbeidet skal leveres i september 2020. Dette blir spennende!

 

Pin It on Pinterest