Velkommen til Jennu!

av | sep 10, 2021 | Nyheter

Vi har gleden av å presentere vår nye kollega: Jenusiyia Srisgantharajah (24 år). Med Jennu på laget har vi styrket vår kjernekompetanse innenfor bærekraft, energi og miljø. Vill Energi er nå 4 ansatte, og vi har dermed mer kapasitet fremover!  

Jennu er en nyutdannet sivilingeniør innenfor kjemi og bioteknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU), med spesialisering innenfor miljøkjemi. Hun har fra før avlagt en bachelor i molekylærbiologi og biokjemi ved Universitet i Oslo (UiO). Hun har nylig levert en masteroppgave om omdanning av utvalgte organiske miljøgifter i biorest fra biogassprosessen. Motivasjonen hennes har vært å vurdere om behandlingsmetodene for avfall i komposterings- og biogassanlegg forhindrer potensiell overføring av miljøgifter fra miljø til mat og fôr. 

Jennu har vært sommervikar i Miljødirektoratet, jobbet 3 somre på rad hos Fortum Oslo Varme, og vært vitenskapelig assistent på Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Vi gleder oss over å ha henne med på laget!