Vill Energi prosjekt World Ocean Headquarter/Store Blå, Illustrasjon: Wingårdhs

World Ocean Headquarter/Store Blå

|

Prosjektbeskrivelse

Per ledet i 2018-2019 miljøgruppa for Store Blå. Arbeidet inkluderte utarbeidelse av miljøstrategi for bygget som omfattet ressursbruk inkl. materialer, sirkulære prosesser i bygget, energiproduksjon, klimagassreduserende tiltak, muligheter for dyrking og annen matproduksjon, landskap, overvannshåndtering, vannforsyning, sosial bærekraft, m.fl. Vi samarbeidet bl.a. med RIB Florian Korsche for å finne frem til muligheter for å benytte ombruksmaterialer i bygget.

Videre utredet vi andre muligheter for sirkulære prosesser i bygget.

Illustrasjon: Wingårdhs 

Prosjektnavn World Ocean Headquarter/Store Blå
Plassering Fornebu / Bærum
Omfang Ca 75.000 m2 bygg
Rolle Miljøstrategi
Kunde Probea AS/Fornebuporten Eiendom