Sjølyst puls – Sparebank1

Sparebank 1 har sendt innspill til Oslo Høyhusstrategi med planer om å skape et nytt og attraktivt område på Skøyen. Dette innebærer et høyhus og flere lavere bygg i kombinasjon med etablering av blant annet café, park og kulturarena. Sparebank 1 har som ambisjon å gi mye tilbake til byen og styrke den sosiale bærekraften ved å transformere byggene rundt Sjølyst plass og selve plassen til et samlingspunkt på Skøyen. Prosjektet har derfor fått navnet Sjølyst Puls.

Vill Energi har, i samarbeid med Sparebank 1 og arkitekt SHL, bistått med utvikling av et miljøkonsept bestående av kraftproduksjon på tak med solceller i kombinasjon med blågrønne løsninger. Dette håndterer både lokalt overvann og styrker naturmangfold. Trær, beplantning og dammer bidrar også til naturmangfold og vil fungere som en forlengelse av Bygdøyskogen. Eksisterende bygg skal utnyttes så langt det er hensiktsmessig, og ombruk av materialer skal bli en vesentlig del av bygningene.

Utslipp i drift har stor klimapåvirkning. Derfor er antallet p-plasser redusert og det tilrettelegges for enkel sykkel og fotgjenger tilkomst. Det eksisterer et bra gang- og sykkelveinett i området som Sjølyst puls kobler seg på. På Skøyen finnes allerede gode kollektive transportalternativer som tog, trikk og busser og Fornebubanen kommer i løpet av noen år. Energi- og ressursbehovet skal vurderes og søkes redusert med en sirkulær tankegang som utgangspunkt. Prosjektet har en ambisjon om å bli et FutureBuilt forbildeprosjekt.

 

Prosjektnavn

Plassering

Omfang

Rolle

Kunde

Sjølyst puls

Sjølyst plass, Skøyen, Oslo kommune

Utvikle miljøkonsept

Miljørådgiver

Sparebank 1

Pin It on Pinterest