Jobbe hos oss?

Vill Energi søker alltid hyggelige og engasjerte personer. Prosjektene strømmer på og vi trenger flere bærekraftige hoder innen våre fagfelt.

Har du relevant erfaring og er interessert i å bli en del av vårt team? Da kan du ta en titt på stillingsannonsen under for mer informasjon.

Kontakt

Navn

Per F. Jørgensen
Daglig leder i Vill Energi AS

Telefon

+47 404 07 851

Senior miljørådgiver – ressurseffektivitet, klima, energisystemer, bærekraft

Vill Energi opplever økende etterspørsel i markedet og prosjektene strømmer på. Vi trenger flere kollegaer!

Vill Energi er et lite rådgiverselskap som jobber med de store utfordringene. Vi har stor bredde i prosjektporteføljen og våre kunder er kommuner, eiendomsutviklere, arkitekter, planleggere, industri- og energiselskaper, m.fl. Vill Energi er med på bærekraftig by- og områdeutvikling flere steder i landet og bidrar til å etablere den helsirkulære verdikjeden for tre og utvikler sirkulær industri. Vi har prosjekter innen plastfrie bygg, energisystemer på områdenivå, utnyttelse av spillvarme og vi utvikler eget verktøy for bærekraft i planfase! I disse prosjektene jobber vi tett med andre rådgivere, ledende bedrifter, og bistår flere utviklere med prosjektledelse av store, grensesprengende prosjekter.

Vårt ståsted er fortrinnsvis i byggenæringen, men vi ønsker kandidater som kan ta oss inn i nye markeder der vår kunnskap og erfaring kan komme til nytte.

 

Dine egenskaper

Dette er en spennende mulighet for den/de som leter etter nye utfordringer og er motivert for å bidra i oppbyggingen av et rådgivermiljø i utvikling. Du er samfunnsengasjert, tar ansvar, har et eget nettverk og ønsker å finne løsninger som er innovative og fremtidsrettede for de utfordringer vi står overfor.

Som senior har du minst tre års erfaring med et ønske og en vilje til å jobbe bredt innen miljøfeltet. Du har kompetanse innen flere av følgende: ressurseffektivitet, klimagassberegninger/LCA, materialstrømsanalyser og sirkulære prosesser i by, bygg og industri, klimatilpasning, BREEAM, energiteknologi/-systemer, materialer, lokalklimaanalyser, grønn mobilitet. Du har sannsynligvis naturfaglig eller teknologisk bakgrunn med et ønske om å videreutvikle Vill Energi.

Du ønsker å jobbe strategisk innenfor miljøfagene, nye forretningskonsepter og innovasjon. Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig på norsk og gjerne engelsk, er en lagspiller og har et positivt syn på livet.

Typiske arbeidsoppgaver

  • Bistå våre kunder med miljøstrategier, intern utvikling og rapportering på bærekraft.
  • Koordinere arbeid med fagrapporter, f.eks. konsekvensutredninger, sirkulærøkonomi, ressurseffektivitet, energisystemer, mm.
  • Beregninger og analyser, bl.a. klimagassberegninger/LCA, klimaeffekt av ulike tiltak, alternativsvurderinger ifm. løsninger, klima og økonomi.
  • Utvikle og lede FoU-prosjekter
  • Formidling og kunnskapsoverføring

Bli med på laget! Hos oss får du frihet til å forme din egen arbeidshverdag.

 

Vi kan tilby deg

  • Mulighet til å bidra i utviklingen av Vill Energi
  • Faglig utvikling gjennom kurs, seminar, prosjekter og samarbeid med andre bedrifter
  • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer
  • Arbeidssted i trivelige lokaler midt i Oslo
  • Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår

 

Kontakt

Arbeidssted: Oslo sentrum

Send oss en søknad på norsk hvor du forteller om deg selv, hva du kan bidra med og din motivasjon for å være med i Vill Energi. Legg også ved norsk CV. Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med vår rådgiver i prosessen, Øivind Lunde i Sentro Management på tlf. 41856222 eller med Per F. Jørgensen, daglig leder i Vill Energi AS, tel: 40407851.

Søknad og CV sendes snarest til: info@sentro.no. Merk med «Vill Energi», og senest innen 18.11.22. Søknader behandles fortløpende.

Pin It on Pinterest